Reply To: ส่งการบ้านค่ะ

FAHFAHSTUDIO Forums ส่งการบ้าน ส่งการบ้านค่ะ Reply To: ส่งการบ้านค่ะ

#8028
Fahfahs NKFahfahs NK
Moderator

ถ้าลงเงาแล้วไม่เนียนแนะนำให้ใช้เครื่องมือเกลี่ยสีที่เป็นรูปนิ้วมือถูเบลนสีเพิ่มได้นะคะ ถ้ายังรู้สึกไม่เนียนอีกแนะนำให้เลือกหัวแปรงที่ใช้เบลนแบบฟุ้งๆหน่อยจะช่วยได้ค่า