Reply To: สอบถามเรื่อง วิดีโอค้าบ

FAHFAHSTUDIO Forums ปัญหา ถาม – ตอบ สอบถามเรื่อง วิดีโอค้าบ Reply To: สอบถามเรื่อง วิดีโอค้าบ

#7835
Fahfahs NKFahfahs NK
Moderator

สวัสดีค่า เนื่องจากตอนนี้ในเว็บของเราวีดีโอสามาระเลือกดูได้แค่ความละเอียดสูงสุดเลยอาจจะมีผลต่อการดึงอินเตอร์เน็ตมาใช้ในปริมาณที่มากกว่าใช้แอปปกติ เลยอาจจะแนะนำให้ลองเปลี่ยนไปใช้ไวไฟดูค่า ???