Reply To: ส่งการบ้านต้าวแมวค่าา ??

FAHFAHSTUDIO Forums ส่งการบ้าน ส่งการบ้านต้าวแมวค่าา ?? Reply To: ส่งการบ้านต้าวแมวค่าา ??

#10592
Fahfahs NKFahfahs NK
Moderator

สำหรับก้อนเมฆ ถ้าอยากลองฝึกวาดแนะนำลองไล่แสงสว่างจากด้านบน เงาด้านล่างง่ายๆก่อนได้ค่า แล้วค่อยๆ ไล่เงาของเมฆตรงรอยหยักๆทีละชั้น ทำแล้วใช้เครื่องมือเกลี่ยสี่ผสมสลับกันไป