TERM AND CONDITIONS

เงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ fahfahstudio.com โปรดอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆโดยละเอียด ก่อนเริ่มต้นใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ของคุณ  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ถือว่าเป็นข้อปฎิบัติต่อทุกคนที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์

ในการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถ้าหากว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย การยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และความตกลงของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ

เกี่ยวกับ Fahfahstudio

fahfahstudio.com เป็นเจ้าของและดำเนินงานโดย บริษัท เอฟ. เอฟ. เค. กรุ๊ป จำกัด (F. F. K. Group Co., Ltd.) มีสำนักงานที่ได้รับการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 5/30 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

คำนิยาม

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.fahfahstudio.com
“ร้านออนไลน์” หมายถึง เว็บไซต์ www.fahfahstudio.com
“หน้าเว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.fahfahstudio.com
“คอร์สเรียน” หมายถึง คอร์สเรียนภายในเว็บไซต์
“เงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ปรากฎบนเว็บไซต์
“คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อที่ส่งมาโดยลูกค้าไปยังเว็บไซต์เรา เพื่อซื้อคอร์สเรียน
“เรา/พวกเรา/ของพวกเรา” หมายถึง บริษัท เอฟ. เอฟ. เค. กรุ๊ป จำกัด (F. F. K. Group Co., Ltd.)
“คุณ/ของคุณ” หมายถึง ลูกค้าที่ทำการส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

เนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ การจัดวาง ข้อความตัวอักษร สัญลักษณ์ ตราสินค้า กราฟฟิค วีดีโอคลิป คลิปเสียง ไอคอน โปรแกรม และองค์ประกอบอื่นๆ ถือเป็นทรัพย์สินของเรา และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบธรรม ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ รวมไปถึงเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์หรือชื่อทางการค้า โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน

เราพยายามที่จะทำให้ข้อมูลและรูปภาพต่างๆมีความแม่นยำมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับตัวคอร์สเรียนที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์อาจจะมีความแตกต่างจากคอร์สเรียนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นการจัดหาไว้โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์หรือปราศจากไวรัส หรือ สิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เราไม่ได้ให้เงื่อนไขและการรับประกันทั้งปวง ที่อาจแสดงนัยไว้โดยกฎหมาย หรือกฎหมายแห่งความชอบธรรม และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ fahfahsworld.com
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแข้งให้ทราบล่วงหน้า

การสั่งซื้อและการเปลี่ยนคอร์สเรียน

การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ คอร์สเรียนถูกชำระเงินและตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อย

โปรดติดต่อ แผนกบริการลูกค้าผ่านทาง [email protected] หรือ Line: @fahfahs เพื่อร้องขอทำการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียน

คุณสามารถขอคืนหรือเปลี่ยนคอร์สเรียนได้ หากคอร์สเรียนที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งต้องเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากทางเราเท่านั้น
เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคอร์สเรียนที่คุณต้องการเปลี่ยนจะสามารถเปลี่ยนได้

ราคาและโปรโมชั่น

ราคาคอร์สเรียนที่แสดงบนเว็บไซต์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคอร์สเรียนบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ร้านออนไลน์ของดร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของร้านค้าปกติ และร้านค้าปกติของดร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของร้านออนไลน์ ด้วยสาเหตนี้ คุณอาจจะเจอคอร์สเรียนบางรายการที่ราคาต่างกันระหว่างร้านค้าปกติกับร้านออนไลน์

สำหรับบัตรกำนัล คูปอง บัตรของขวัญ บัตรสมาชิกอาริ และคะแนนสะสม ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นมา ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกกรณี หากมีการพบเจอความผิดปกติภายหลัง เราขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินในทุกกรณี และถือให้เอกสารปลอมแปลงดังกล่าวนั้นเป็นโมฆะ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข รหัสโปรโมชั่น, รหัสส่วนลด และ รหัสเงินสด อาจแตกต่างกันไปสำหรับการโปรโมชั้นแต่ละครั้งโปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนที่จะชำระเงิน

การจ่ายเงิน

เรายินดีรับการจ่ายเงินบนเว็บไซต์ ผ่านช่องทางดังนี้
– มาสเตอร์การ์ด MasterCard
– วีซ่า Visa

ธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) ของธนาคารชั้นนำ เมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนผ่านช่องทาง Line@: @fahfahs ดังต่อไปนี้
– ธ.กสิกรไทย

เราไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมบริการในทุกการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคาร และ บัตรเครดิตของคุณ อาจจะมีการคิดค่าธรรมเนียมบริการ เราไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากธนาคารและบัตรเครดิตของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ เรามีการเข้ารหัสข้อมูลบัตรของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณ

เราไม่มีบริการการจ่ายเงินปลายทาง

การจัดส่ง

กรุณากรอก email ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการจัดส่งคอร์สเรียน

เราจะจัดส่งคอร์สเรียนของคุณทาง email ที่คุณกรอกตอนสั่งซื้อสินค้า ทันทีที่เราตรวจสอบการชำระเงินของคุณสำเร็จ (ตรวจสอบการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากแจ้งชำระ) และสามารถใช้งานคอร์สเรียนได้ทางเว็บไซต์ของเรา ถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับคอร์สเรียนหลังจากวันที่กำหนดเกิน 2 วัน กรุณาแจ้งให้เราทราบ เราจะทำการติดตามแก้ไขให้อย่างเร็วที่สุด

บัญชีของคุณ

ในการส่งคำสั่งซื้อหรือใช้บริการใดบนเว็บไซต์ คุณจะต้องลงทะเบียนกับเราโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ คุณต้องยื่นเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริงกับเราเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังต้องอัพเดตข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยการแจ้งทางเราถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา โดยใช้ส่วนที่เกี่ยวกับการแจ้งเรื่องในเว็บไซต์นี้ [email protected]

หากคุณใช้บริการเว็บไซต์ คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอ่านเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว