Bivi6F Thanh Gao Lut Rong Bien (Hu 250g) Dac Biet Ve Sinh An Toan Ho Tro Giam Can Tot Cho Nguoi Tieu Duong