Reply To: ส่งการบ้านค่ะ

FAHFAHSTUDIO Forums ส่งการบ้าน ส่งการบ้านค่ะ Reply To: ส่งการบ้านค่ะ

#8650
Fahfahs NKFahfahs NK
Moderator

สังเกตุทางด้านซ้ายมือจะมีแถบด้านข้าง อันล่างสามารถปรับลดเพื่อเพิ่มหรือลดความโปร่งของบรัชได้ค่า ถ้ารู้สึกว่าหนักเกินไปให้ลดลงมานิดนึงคับ