Reply To: ส่งการบ้านค่ะ

FAHFAHSTUDIO Forums ส่งการบ้าน ส่งการบ้านค่ะ Reply To: ส่งการบ้านค่ะ

#8400
Fahfahs NKFahfahs NK
Moderator

น้อวงสามก้อนน่ารักมากๆเลยค่า ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมน้า อาจจะลองดูในส่วนของเงาบนหญ้า ระหว่างขาน้องวัวกับหญ้า จะมีหญ้าที่สีอ่อนก่อนสีเข้ม ถ้าตรงนี้สามารถทำให้เป็นสีเข้มสุดได้จะมีความสมจริงมากขขึ้นค่า เนื่องจากเงาจะทับลงบนหญ้าบริเวณใกล้ๆวัตถุจะมีสีเข้มสุด