Reply To: เครื่องมือที่ใช้

FAHFAHSTUDIO Forums ปัญหา ถาม – ตอบ เครื่องมือที่ใช้ Reply To: เครื่องมือที่ใช้

#8024
Fahfahs NKFahfahs NK
Moderator

โดยปกติแล้วฟ้าจะใช้เวลาที่เราต้องการไล่เงาบนเลเยอร์นั้นๆ หรือทำลวดลายบนเลเยอร์โดยไม่ให้ออกมานอนกรอบค่า